daleszyn@gostyn24.pl

POLECAMY:

Ogłoszenie o sprzedaży ziemi sołeckiej

BURMISTRZ GOSTYNIA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ziemi sołeckiej

BURMISTRZ GOSTYNIA og┼éasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┼╝ prawa w┼éasno┼Ťci do nieruchomo┼Ťci oznaczonej jako dzia┼éka nr 323/3 o powierzchni 3,9000 ha (RIVa ÔÇô 1,5900 ha, RIVb ÔÇô 1,3500 ha, Ls ÔÇô 0,9600 ha), po┼éo┼╝onej w Daleszynie, zapisanej w ksi─Ödze wieczystej KW PO1Y/00027511/0

Cena wywoławcza: 130.100,00 zł
wadium: 26.000,00 zł

Dzia┼éka po┼éo┼╝ona jest w obr─Öbie wsi, w s─ůsiedztwie strefy zabudowa┼ä. Stanowi u┼╝ytek rolny, nadaje si─Ö do upraw polowych bez zanieczyszcze┼ä, warunki gruntowe s─ů dobre. Poziom wody gruntowej jest niski. Dzia┼éka le┼╝y bezpo┼Ťrednio przy drodze. Kszta┼ét nieruchomo┼Ťci jest regularny, zbli┼╝ony do prostok─ůta. Granice s─ů ustalone. S─ůsiedztwo bezpo┼Ťrednie stanowi─ů zabudowa siedliskowa, uprawy rolne, kompleks le┼Ťny. Nieruchomo┼Ť─ç nie jest obj─Öta obowi─ůzuj─ůcym mpzp, natomiast w studium uwarunkowa┼ä i kierunk├│w zagospodarowania przestrzennego dla gruntu jako dalszy kierunek rozwoju wyznaczono: teren grunt├│w ornych i tereny las├│w. Nieruchomo┼Ť─ç nie wykazuje obci─ů┼╝e┼ä. Dzia┼éka jest przedmiotem umowy dzier┼╝awy i wydanie gruntu nast─ůpi w dniu 1 09 2012 roku. Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do ogl─Ödzin nieruchomo┼Ťci i przyjmuje, ┼╝e uczestnicy przetargu akceptuj─ů aktualny stan nieruchomo┼Ťci bez zastrze┼╝e┼ä.

Przetarg odb─Ödzie si─Ö w dniu 11 maja 2012 roku o godz. 13.00
w siedzibie Urz─Ödu Miejskiego w Gostyniu
przy ul. Wroc┼éawskiej 256 (salka narad ÔÇô piwnica).


Wadium nale┼╝y wp┼éaci─ç do dnia 7 maja 2012 roku na konto sprzedaj─ůcego:
BZWBK o/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456
ÔÇô w tytule przelewu nale┼╝y napisa─ç ÔÇ×wadium na dzia┼ék─Ö 323/3ÔÇŁ.


Dow├│d wadium nale┼╝y okaza─ç Komisji Przetargowej przed przyst─ůpieniem do przetargu. Przez ÔÇ×wniesienie wadium w terminieÔÇŁ rozumie si─Ö wp┼éacenie wskazanej kwoty na rachunek bankowy Urz─Ödu do dnia 7.05.2012 r.

Przed przyst─ůpieniem do przetargu jego uczestnicy s─ů zobowi─ůzani okaza─ç Komisji Przetargowej dow├│d wp┼éaty wadium oraz dow├│d to┼╝samo┼Ťci w przypadku os├│b fizycznych lub dow├│d osobisty wraz z dokumentem potwierdzaj─ůcym zdolno┼Ť─ç do reprezentacji w przypadku os├│b prawnych. W przypadku sp├│┼éek cywilnych ÔÇô na przetargu winni by─ç obecni wszyscy wsp├│lnicy albo jeden wsp├│lnik wraz z pe┼énomocnictwami udzielonymi przez pozosta┼éych wsp├│lnik├│w.

Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług do ceny nabycia przedmiotowego gruntu nie dolicza się podatku VAT.

Koszty sporz─ůdzenia umowy notarialnej oraz op┼éaty s─ůdowe ponosi nabywca. Nieruchomo┼Ť─ç jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji grunt├│w, a wznawianie granic odbywa si─Ö na koszt i staraniem nabywc├│w. Zastrzega si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç odwo┼éania og┼éoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny.

Ogl─Ödziny przedmiotu przetargu mo┼╝na uzgodni─ç oraz uzyska─ç dodatkowe informacje w Urz─Ödzie Miejskim w Gostyniu, Wydzia┼é Gospodarki Nieruchomo┼Ťciami, ul. Wroc┼éawska 256 - pok├│j nr 3, tel./ e-mail 65 575 21 16/ jczopik@um.gostyn.pl. Spraw─Ö prowadzi: Joanna Czopik, inspektor ds. zbywania mienia gminy i op┼éat adiacenckich

 

Źródło: UM Gostyń