daleszyn@gostyn24.pl

POLECAMY:

Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego

Komunikat Dyrektora Szkoły im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Daleszynie informuje,
że w dniu 24 marca 2010r. od godz. 9.00 do 12.00
odbędą się zapisy dzieci do KLASY „0” - oddziału przedszkolnego - rocznik 2004 .

Rodzice ( prawni opiekunowie) dzieci proszeni są o zabranie ze sobą
aktu urodzenia dziecka i  nr  PESEL.

                                                                          DYREKTOR SZKOŁY
                                                                        mgr Ewa Piotrowicz